Szkolenia dla osób studiujących w trybie niestacjonarnym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o terminach szkoleń bibliotecznych dla studentów pierwszego roku, które zaplanowane są w następujących terminach:

14.10.2022 – aula 8 – prawo niestacjonarne

10.12.2022 – czytelnia biblioteki – prawo niestacjonarne

19.11.2022 – czytelnia biblioteki – administracja niestacjonarna

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniu on-line za pośrednictwem platformy MS Teams w dniu 25.10.2022 o godz. 19.00 za pośrednictwem poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE5ZTEyOGItOTk0Zi00NTkwLWEzNDMtNDcwNTE5MmZmNDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229494a617-15a3-4f41-a882-fd9c9b1240cc%22%7d

Jeżeli z jakichś powodów nie możecie Państwo stawić się w wyznaczonym terminie zapraszamy na inny z zaproponowanych terminów.

Szkolenie biblioteczne – Przedsiębiorczość dzienna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o terminach szkoleń bibliotecznych dla studentów pierwszego roku, które zaplanowane są w następujących terminach:

Przedsiębiorczość dzienna – tydzień 10-14.10.2022

DataDzień tygodniaGodzinaNazwiska
13.10.2022Czwartek13.00-13.45Litera od A-K
14.10.2022Piątek13.00-13.45Litera od L-Ż

Szkolenie biblioteczne – Administracja dzienna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o terminach szkoleń bibliotecznych dla studentów pierwszego roku, które zaplanowane są w następujących terminach:

Administracja dzienna – tydzień 10-14.10.2022

DataDzień tygodniaGodzinaNazwiska
11.10.2022Wtorek13.00-13.45Litera od A-K
12.10.2022Środa13.00-13.45Litera od L-Ż

Szkolenie biblioteczne – Prawo dzienne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o terminach szkoleń bibliotecznych dla studentów pierwszego roku, które zaplanowane są w następujących terminach:

Prawo dzienne – tydzień 03-07.10.2022

DataDzień tygodniaGodzinaNazwiska
03.10.2022Poniedziałek13.00-13.45Litera od A-F
05.10.2022Środa13.00-13.45Litera od G-Ko
06.10.2022Czwartek13.00-13.45Litera od Kr-N
07.10.2022Piątek13.00-13.45Litera od O-St
10.10.2022Poniedziałek13.00-13.45Litera od Su-Ż

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego w bazie SCOPUS

Z satysfakcją informujemy,

że czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji ukazujące się pod redakcją naukową Profesora Maksymiliana Pazdana zostało wpisane na listę czasopism indeksowanych w bazie 𝗦𝗖𝗢𝗣𝗨𝗦.

“𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗣𝗿𝘆𝘄𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼” są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

Logowanie do Integro za pomocą ID

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 31 stycznia 2022 roku do katalogu Integro należy logować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika.

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prawnicze bazy danych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą prawniczych baz danych dostępnych w ramach systemu bibliotecznego Uniwersytetu Śląskiego ze strony www.ciniba.edu.pl

Zakładka źródła elektroniczne oferuje dostęp do różnych narzędzi umożliwiających korzystanie z pełnych tekstów dokumentów w ramach:

Testy i nowości – zakładka prezentuje nowe bazy dostępne dla UŚ na zasadach testowych, czasowych

Źródła alfabetyczne – znajdują się tu wykazy dostępnych baz w układzie alfabetycznym wraz z ich krótką charakterystyką

Źródła dziedzinowo – prezentują dostępne bazy w rozbiciu na poszczególne dziedziny i ich rodzaje

Czasopisma elektroniczne – odsyłają do przeglądarek i konkretnych tytułów dostępnych on-line, szczególnie polecamy przeglądarkę Lista A-Z indeksującą czasopisma oferowane w większości narzędzi, baz i konsorcjów

Książki elektroniczne – pozwalają na zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi pracę z książkami pełnotekstowymi dostępnymi online

Biblioteki cyfrowe (m. in. ):

Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa UŚ

udostępnia materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. W bibliotece tej umieszczone zostały pełne teksty (książki, artykuły, rozdziały) tych publikacji, które nie są dostępne w wersji elektronicznej. Z materiałów mogą skorzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro).

Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (numer konta – ID lub e-mail przypisany do konta) oraz hasło używane w katalogu Integro.

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ

udostępnia wybrane publikacje ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Cyfrowa stanowi również repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Śląskiego. Na bieżąco wprowadzane do Biblioteki są przekazane do Ciniby rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na UŚ od 2015 roku. Z dostępu do publikacji korzystać można wyłącznie z komputerów sieci bibliotek UŚ. Otwarcie wybranej publikacji wymaga wpisania w polu: „użytkownik” słowa „user” (hasło nie jest wymagane).

W ramach zakładki PRAWO można korzystać z następujących baz prawniczych oferujących m.in. pełne teksty dokumentów:

Lex

Legalis

Legal Source

Beck-Online

Darts-ip

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Eur-Lex Westlaw International

HeinOnline – The Law Journal Library

Oxford Journal Law

Internetowy System Aktów Prawnych

INFORLEX

Polska Bibliografia Prawnicza

Dziennik Gazeta Prawna

ArsLege

Aby korzystać z baz poza siecią komputerów UŚ należy logować się poprzez narzędzie HAN UŚ

(używając loginu i hasła służących do logowania się do katalogu biblioteki)

Prawnicze czasopisma Cambridge i Oxford

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oferuje szereg dostępów do baz interdyscyplinarnych i dziedzinowych.

Z bogatej oferty warto zwrócić uwagę na dostęp do czasopism prawniczych, oferowanych poprzez Cambridge University Press Journals (HSS). Znajduje się tu kilkadziesiąt tytułów w wolnym dostępie:

American Journal of International Law

American Journal of Law & Medicine

Asian Journal of Comparative Law

Asian Journal of International Law

Asian Journal of Law and Society

Business and Human Rights Journal

The Cambridge Law Journal

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics

Cambridge Yearbook of European Legal Studies

Canadian Journal of Law & Jurisprudence

Canadian Journal of Law and Society / La Revue Canadienne Droit et Société

Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international

Ecclesiastical Law Journal

European Constitutional Law Review

European Journal of Risk Regulation

European Law Open

German Law Journal

Global Constitutionalism

Health Economics, Policy and Law

International Annals of Criminology

International Journal of Cultural Property

International Journal of Law in Context

International Journal of Legal Information

Previous title: International Journal of Law Libraries (1973 – 1981)

Previous title: International Journal of Legal Information (1982 – )

International Legal Materials

International Review of the Red Cross

Previous title: Revista Internacional de la Cruz Roja (1976 – 1999)

Previous title: International Review of the Red Cross (1961 – 1997)

Israel Law Review

Journal of African Law

Journal of Law and Religion

Journal of Law, Medicine & Ethics

Previous title: Law, Medicine and Health Care (1981 – 1992)

Previous title: Medicolegal News (1973 – 1981)

Previous title: Nursing Law & Ethics (1980 – 1981)

Law and History Review

Law & Social Inquiry

Previous title: American Bar Foundation Research Journal (1976 – 1987)

Legal Information Management

Legal Theory

Leiden Journal of International Law

Memory, Mind & Media

Proceedings of the ASIL Annual Meeting

Previous title: Proceedings of the American Society of International Law at its annual meeting (1921 – 1969)

Previous title: Proceedings of the American Society of International Law at the meeting of its executive council (1918 – 1920)

Previous title: Proceedings of the American Society of International Law at its annual meeting (1907 – 1917)

Transnational Environmental Law

World Trade Review

Inną z oferowanych w ramach systemu bibliotecznego jest baza Oxford Journal-Law udostępniająca czasopisma Oxford University Press.

Kolekcja obejmuje 40 tytułów z zakresu prawa. Wydawca oferuje pełne archiwa.

The American Journal of Jurisprudence
American Journal of Comparative Law
American Journal of Legal History
American Law and Economics Review
Arbitration International
Arbitration Law Reports and Review

The British Journal of Criminology
British Yearbook of International Law

Capital Markets Law Journal
The Chinese Journal of Comparative Law
Chinese Journal of International Law
Current Legal Problems

European Journal of International Law

GRUR International

Human Rights Law Review

ICSID Review – Foreign Investment Law Journal
Industrial Law Journal
International Data Privacy Law
International Journal of Constitutional Law
International Journal of Law and Information Technology
International Journal of Law, Policy and the Family
International Journal of Refugee Law
International Journal of Transitional Justice

Jerusalem Review of Legal Studies
Journal of Antitrust Enforcement
Journal of Competition Law & Economics
Journal of Conflict and Security Law
Journal of Cybersecurity
Journal of Environmental Law
Journal of European Competition Law & Practice
Journal of Financial Regulation
Journal of Human Rights Practice
Journal of Intellectual Property Law & Practice
Journal of International Criminal Justice
Journal of International Dispute Settlement
Journal of International Economic Law
Journal of Law and the Biosciences
The Journal of Law, Economics, and Organization
Journal of Legal Analysis
The Journal of World Energy Law & Business

Law, Probability and Risk
London Review of International Law

Medical Law Review

Oxford Journal of Law and Religion
Oxford Journal of Legal Studies

Parliamentary Affairs
Policing: A Journal of Policy and Practice
Public Policy & Aging Report

Refugee Survey Quarterly
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
Review of Finance

Statute Law Review

Trusts & Trustees

Uniform Law Review

Yearbook of European Law
Yearbook of International Environmental Law

Czasopisma online (w Integro)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Biblioteka oferuje dostęp elektroniczny do wybranych czasopism, których wydania drukowane prenumeruje. Aby skorzystać z danego tytułu online wystarczy wyszukać go w katalogu Integro i posłużyć się jednym z dwóch załączonych do opisu czasopisma linków. Dostępność do wersji online tych czasopism jest różna w zależności od oferty Wydawcy, niemniej polecamy taką możliwość korzystania z literatury prawniczej.

Do części tytułów dostęp jest możliwy po podaniu hasła, które można uzyskać w Bibliotece u dyżurującego bibliotekarza:

  • Revue Critique de Droit International Prive
  • Revue Trimestrielle de Droit Europeen (RDTEur)
  • Rivista di Diritto Civile
  • Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale
  • RTD CIV – Revue Trimestrielle Droit Civil
  • RTD COM – Revue de Droit Economique et Commercial