O NAS

Informacje ogólne

Pierwsze Gaudeamus igitur wybrzmiało w auli Uniwersytetu Śląskiego w 1968 roku – czyli cztery lata potem, gdy podwoje swoje otworzyła dla studentów prekursorka dzisiejszej Biblioteki Prawniczej. Jej początki sięgają bowiem 8 października 1963 r., gdy zainaugurowano w Katowicach rok akademicki zamiejscowego Zaocznego Studium Prawa i Zawodowego Studium Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy którym nie mogło zabraknąć tak istotnego dla każdego naukowca i studenta zaplecza.

Na dobry początek Uniwersytet Jagielloński przekazał Bibliotece 5 tysięcy egzemplarzy książek i czasopism, a Biblioteka Śląska liczny depozyt. Odtąd księgozbiór systematycznie się rozrastał, sięgając dziś ponad 120 tysięcy woluminów.

Czytelnia naukowa Biblioteki Prawniczej

Po uruchomieniu dziennych studiów prawa, w roku akademickim 1966/67 zbiory pełniły rolę biblioteki wydziałowej – najpierw filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, potem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2019 r. biblioteka wydziałowa została włączona w strukturę BUŚ jako jej oddział specjalistyczny i przyjęła nazwę Biblioteki Prawniczej.

Biblioteka Prawnicza stanowi dziś olbrzymie zaplecze dla Wydziału, tworząc warsztat do pracy badawczej, naukowej i dydaktycznej dla całego środowiska akademickiego, a także wszystkich zainteresowanych.

Zbiory

Księgozbiór Biblioteki Prawniczej stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma z zakresu prawa i nauk pokrewnych w liczbie ponad 120 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa i bazy elektroniczne. Zbiory gromadzone są drogą zakupów bieżących, zakupów antykwarycznych i darów. W zbiorach mieszczą się księgozbiory po znanych, zmarłych profesorach prawa m.in.: Prof. Romanie Longchamps de Berier, Prof. Karolu Koranyi’m, Prof. Stefanie Rozmarynie, Prof. Kaziemierzu Przybyłowskim, Prof. Manfredzie Lachsie, Prof. Mieczysławie Sośniaku.

Biblioteka prenumeruje na bieżąco ponad 200 tytułów czasopism, z czego 50 tytułów stanowią czasopisma zagraniczne. Dla studentów i pracowników Biblioteka oferuje także dostęp do elektronicznych źródeł informacji w postaci licznych baz naukowych.