Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego w bazie SCOPUS

Z satysfakcją informujemy,

że czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji ukazujące się pod redakcją naukową Profesora Maksymiliana Pazdana zostało wpisane na listę czasopism indeksowanych w bazie 𝗦𝗖𝗢𝗣𝗨𝗦.

“𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗣𝗿𝘆𝘄𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼” są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.