Prawnicze bazy danych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą prawniczych baz danych dostępnych w ramach systemu bibliotecznego Uniwersytetu Śląskiego ze strony www.ciniba.edu.pl

Zakładka źródła elektroniczne oferuje dostęp do różnych narzędzi umożliwiających korzystanie z pełnych tekstów dokumentów w ramach:

Testy i nowości – zakładka prezentuje nowe bazy dostępne dla UŚ na zasadach testowych, czasowych

Źródła alfabetyczne – znajdują się tu wykazy dostępnych baz w układzie alfabetycznym wraz z ich krótką charakterystyką

Źródła dziedzinowo – prezentują dostępne bazy w rozbiciu na poszczególne dziedziny i ich rodzaje

Czasopisma elektroniczne – odsyłają do przeglądarek i konkretnych tytułów dostępnych on-line, szczególnie polecamy przeglądarkę Lista A-Z indeksującą czasopisma oferowane w większości narzędzi, baz i konsorcjów

Książki elektroniczne – pozwalają na zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi pracę z książkami pełnotekstowymi dostępnymi online

Biblioteki cyfrowe (m. in. ):

Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa UŚ

udostępnia materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. W bibliotece tej umieszczone zostały pełne teksty (książki, artykuły, rozdziały) tych publikacji, które nie są dostępne w wersji elektronicznej. Z materiałów mogą skorzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro).

Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (numer konta – ID lub e-mail przypisany do konta) oraz hasło używane w katalogu Integro.

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ

udostępnia wybrane publikacje ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Cyfrowa stanowi również repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Śląskiego. Na bieżąco wprowadzane do Biblioteki są przekazane do Ciniby rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na UŚ od 2015 roku. Z dostępu do publikacji korzystać można wyłącznie z komputerów sieci bibliotek UŚ. Otwarcie wybranej publikacji wymaga wpisania w polu: „użytkownik” słowa „user” (hasło nie jest wymagane).

W ramach zakładki PRAWO można korzystać z następujących baz prawniczych oferujących m.in. pełne teksty dokumentów:

Lex

Legalis

Legal Source

Beck-Online

Darts-ip

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Eur-Lex Westlaw International

HeinOnline – The Law Journal Library

Oxford Journal Law

Internetowy System Aktów Prawnych

INFORLEX

Polska Bibliografia Prawnicza

Dziennik Gazeta Prawna

ArsLege

Aby korzystać z baz poza siecią komputerów UŚ należy logować się poprzez narzędzie HAN UŚ

(używając loginu i hasła służących do logowania się do katalogu biblioteki)