Digitalizacja unikatowych zbiorów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego

W Oddziale Specjalistycznym Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego Bibliotece Prawniczej w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, jest realizowany projekt pod nazwą Digitalizacja, naukowe opracowanie unikatowych zbiorów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Celem projektu jest cyfrowe zabezpieczenie literatury z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego z okresu sprzed II wojny światowej
i wczesnych lat powojennych.