Nowe publikacje naszych Pracowników

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]. Red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2022, 244 s. ISBN 978-83-226-4118-7, doi:10.31261/PN.4081

Publikacja zatytułowana “Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego II” stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Artykuły odnoszą się zarówno do klasycznego prawa rolnego, które reguluje zasady korzystania z gruntu rolnego, jak i współczesnej problematyki związanej z ochroną środowiska na obszarach wiejskich, wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich, a także ochroną konsumenta żywności. Zostały one podzielone na dwa bloki tematyczne obejmujące prawo rolne i żywnościowe. Publikacja skierowana jest do praktyków, studentów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Książka jest już dostępna w Bibliotece Prawniczej

Dostęp pełnotekstowy w Ibuk Libra ze strony Integro:

Szanowni Państwo,

Debiutujemy z nowym “kafelkiem” informacyjnym, w którym będziemy cyklicznie informować Państwa o nowych publikacjach Pracowników naszego Wydziału.

Jako pierwszą polecamy najnowszą książkę prof. Katarzyny Grzybczyk – Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej.

Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej. Katarzyna Grzybczyk.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 309 s. ISBN 978-83-8286-956-9

Publikacja pokazuje aspekty własności intelektualnej związane z produkcją najbardziej znanych alkoholi na świecie. Każdy z rozdziałów przedstawia historię wytwarzania, a także naruszeń praw producentów i ochrony m.in. szampana, whisky, sake, rumu i tequili. Regulacje prawne kojarzone z alkoholem najczęściej dotyczą podatków i ceł, tymczasem to właśnie ochrona płynąca z regulacji prawa własności intelektualnej ma dużo większe znaczenie tak dla producentów, jak i konsumentów. Opracowanie udowadnia, że brak odpowiednich norm prawnych odbija się negatywnie na producentach, którzy nierzadko przez dziesięciolecia ulepszali swoje produkty. Autorka pokazuje ponadto, że w regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych alkoholi widoczny jest także stosunek nie tylko producentów, ale wręcz całych narodów do swoich alkoholi. Z jednej strony można bowiem traktować je jako coś szczególnego, towary o wyjątkowym znaczeniu, przeznaczeniu i smaku, z drugiej zaś można widzieć w nich tylko szybki środek znieczulenia. Alkohol może być traktowany jako inwestycja, lecz może być również częścią historii narodu.

Wywiad z Autorką na kanale YouTube zrealizowany w Bibliotece Prawniczej: