WI-FI w Bibliotece Prawniczej

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość aktywowania SKUŚ – Studenckiego Konta Uniwersytetu Śląskiego.

Konto to daje możliwość korzystania z uniwersyteckich usług sieciowych, takich jak:

poczta elektroniczna (e-mail),

sieć bezprzewodowa (wi-fi EDUROAM),

wirtualna sieć uczelni (VPN).

SKUŚ posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, zarejestrowani w systemie USOS UŚ. W chwili uruchomienia konto jest nieaktywne, do jego używania wymagana jest aktywacja. Aktywacja konta jest wykonywana przez sieć.

Więcej informacji na temat SKUŚ możesz znaleźć nas stronie:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Every student of the University of Silesia has the option of activating the SKUŚ – Student Account of the University of Silesia.

This account gives you the opportunity to use university network services, such as:

  • electronic mail (e-mail),
  • wireless network (wi-fi EDUROAM),
  • virtual university network (VPN).

All students of the University of Silesia, registered in the USOS system, have SKUŚ. At the time of activation, the account is inactive, activation is required to use it. Account activation is performed over the network.

More information on SKUŚ you can find on our website:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/